Вхід на сайт

Реєстрація  |   Я забув пароль

Екотоксиканти

Екотоксиканти - ядовиті хімічні забруднювачі навколишнього середовища, здатні тривалий час зберігатись, мігрувати і накопичуватись в її біотичних і абіотичних компонентах, створюючи тривалу токсичну дію на людину та тварин. Забруднення природного середовища газоподібними, рідкими та твердими речовинами і відходами виробництва, котре викликає деградацію середовища існування і наносить шкоду здоров'ю населення, залишається найбільш гострою екологічною проблемою, котра має пріоритетні соціальні та економічні значення.

Сьогодні, коли швидкість збільшення шкідливої дії середовищних факторів і інтенсивність їх впливу вже виходять за межі біологічної пристосовуваності екосистем до змін середовища існування і створює пряму загрозу життю та здоров'ю населення, всестороннє вивчення екотоксикантів і розрабка мір боротьби з їх розповсюдженням і пошкоджуючою дією являються актуальною проблемою всесвітнього значення. Екотоксиканти - це екологічно небезпечні фактори хімічної природи. В концентраціях, перевищуючих природній рівень, екотоксиканти здійснюють токсичну вплив, як на навколишнє середовище, так і на здоров'ю людини.

Компания Біола пропонує тест-системи для контролю безпечності риби та інших проб навколишнього середовища.