Вхід на сайт

Реєстрація  |   Я забув пароль

Веротоксин

R5701 RIDASCREEN® Verotoxin

Визначення веротоксину (SLT-1 і SLT-2) в харчових продуктах

Бактерії Esherichia coli (E. coli), відносяться до сімейства Enterobacteriaceae, в великих кількостях містяться в фекаліях здорових людей і тварин, причім концентрації в свіжих фекаліях можуть досягати 10  на 1 г. Їх виявляють в стічних водах, у всіх природних водах, в грунті, в їжі і вважають індикатором фекального забруднення, будь то екскременти людини, сільськогосподарських чи диких тварин і птахів. Це грам-негативні, факультативно анаеробні біполярні бактерії,що володіють рухомістю завдяки джгутикам. Бактерії Е. сoli поділяються на два серотипи по О-антигенах (LPS зовнішній мембрані) і Н-антигенах (антигени джгутика). В зв'язку з різноманітними патогенними факторами, які передаються фагами чи кодуються плазмідами, бактерії E.coli рахуються  факультативно патогенними.

В 1977 році встановлено, що E.coli продукують два цитотоксини - веротоксин 1 і 2, які подібні з токсином Shigella dysenteriae і, в силу цього, називаються також шига-подібними токсинами 1 і 2 (SLT-1 і SLT-2). Гени цих веротоксинів (VT) знаходяться в хромосомах в ділянці профагу. Були ізольовані бактерії E. Coli, які містять як один, так і обидва гени. З дією патогенних факторів частина бактерій E.coli,що продукують веротоксин (VTEC), можуть викликати жорстокий геморагічний понос. «Прототип» цих ентерогеморагічних E.coli (EHEC) був вперше описаний в 1982 році, і належить до  типу О157:Н7. З часом були описані ЕНЕС різних О-серотипів.

Діапазон клінічних симптомів, які викликає ЕНЕС широкий - від легких і важких гастроентеритів до геморагічних колітів, котрі виникають в 10 - 20% випадків інфікування. З проявами гемолітичного уремічного синдрому (HUS) чи тромботичного тромбоцитопенічного синдрому (ТТР) може виникнути загрозлива для життя хворого ситуація, і  внаслідок виникнути ускладнення в 5 - 10% випадків інфікування. В особливості це стосується маленьких дітей, престарілих людей і людей з ослабленою імунною системою. В цих випадках (HUS і TTP) особливо високий відсоток летальних випадків для дітей - він складає  приблизно 10 - 15%. Протяжність інкубаційного періоду залежить від ступеня інфікування і звичайно складає  від одного до трьох днів (іноді до восьми днів). В силу високої стійкості до впливу факторів навколишнього середовища і відносно високою стійкістю до кислого середовища, рівень інфікування ЕНЕС складає приблизно сто бактерій. При цьому головним джерелом інфекції є продукти харчування,що отримуються від великої рогатої худоби, овець і кіз, особливо, сире молоко і м'ясні продукти, при виробництві чи зберіганні  яких порушувався регламентований температурний режим. Важливими ланцюгами передачі інфекцій є як передача від людини до людини, так і при прямих контактах людини з тваринами.

Імуноферментний метод, на якому базується набір RIDASCREEN®Verotoxin, в силу своєї простоти може бути реалізований в будь- якій лабораторії.

Тест-система RIDASCREEN®Verotoxin випускається серійно під контролем ISO 9000

Специфікація:

 

Формат:

Стріпованана плашка, 96 лунок (12 стріпів по 8 лунок)

Стандарти:

позитивний контроль

Пробопідготовка:

збагачення, центрифугування

Затрати часу:

Пробопідготовка: збагачення на протязі ночі (18 годин)
Аналіз:                біля 2 годин

Поріг виявлення:

1 токсин-продукуюча бактерія на 25 г проби

   Суміжні продукти:

 Тест-система RIDASCREEN®SET A, B, C, D, E
  Готові картки RIDA®COUNT E.coli