Продукція
Вхід на сайт

Реєстрація  |   Я забув пароль

R5905 RIDASCREEN® FAST DON SC

Визначення дезоксиніваленолу в зерні, зернових продуктах, кормах, солоді й пиві

Дезоксиніваленол (ДОН) належить до токсичних мікотоксинів трихоцетенової групи, що утворюється в результаті життєдіяльності пліснявих грибів роду Fusarium. Так, наприклад, помітні концентрації дезоксиніваленолу, а також 3-ацетил - і 15 - ацетилдезоксиніваленолу звичайно спостерігаються в зернових культурах, що культивуються в Північній Америці, Росії й європейських країнах. Вміст дезоксиніваленолу в пшениці, кукурудзі й рисі часто може досягати рівня 1 мг/кг і більше, що в зв'язку з цитотоксичними і імунодепресивними властивостями цього мікотоксину, несе з собою серйозну загрозу здоров'ю як людини, так і тварин.

Останнім часом, особливо з метою скринінгу і в рутинній лабораторній практиці широко використовується більш зручний метод імуноферментного аналізу (ELISA або ІФА). Набори RIDASCREEN®DON, RIDASCREEN®FAST DON і RIDASCREEN®FAST DON SC являють собою тест-системи для імуноферментного аналізу в комплекті з необхідними реагентами, що випускаються серійно і пропоновані для  кількісного експрес визначення дезоксиніваленолу в зернових культурах, солоді й кормах.

Тест-система RIDASCREEN®FAST DON сертифікована Дослідним інститутом Асоціації офіційних аналітичних хіміків і Зернової Інспекції США для дослідження пшениці, ячменю, ячмінного солоду, вівса та кукурудзи.

Методичні вказівки по використанню тест-системи RIDASCREEN® DON затверджені наказом Державним департаментом ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України за номером 115 від 07.10.2004 року.

Специфікація:

RIDASCREEN®FAST DON

RIDASCREEN®FAST DON SC

RIDASCREEN®DON

Формат:

Стріпований планшет, 48  чи 96 лунок (6 чи 12 стріпів по 8 лунок)

Стріпований планшет, 48 лунок
(6 стріпов по 8 лунок)

Стріпований планшет, 96 лунок
(12 стріпів по 8 лунок)

Стандарти:

0 / 0,222 / 0,666 / 2 / 6 мг/л

0 мкг/л*

0 / 3,7 / 11,1 / 33,3 / 100 мкг/л

Пробопідготовка:

Розмол проби, екстракція, фільтрування

Розмол проби, екстракція, фільтрування

Розмол проби, екстракція, фільтрування (зерно), дегазування (пиво)

Затрати часу:

Пробопід-готовка:

10 хв

Аналіз:

 

 

10 хв

 

Пробопід-готовка:

10 хв

Аналіз:

8 хв

 

Пробо

Підго

товка:

10 хв (зерно, солод, корми),
5 хв (пиво),
0 хв (сусло)

Аналіз:

45 хв

 

Поріг визначення:

0,2 мг/кг

0,074 мг/кг

18,5 мкг/кг (зерно, корми, солод)
3,7 мкг/кг (пиво, сусло)

   Суміжні продукти:

  Тест-полоски RIDA®QUICK DON
  Імуноафінні колонки DONРREP®
  Колонки Trichothecene P і  Trichothecene EP
  Стандарт ДОН сухий (Великобританія)
  Стандарт трихотеценів сухий (Великобританія)
  Стандартний розчин ДОН (Росія - ГСО)
  Стандартні взірці, сертифіковані на ДОН (вид взірця і вид контамінації по запиту)

* Унікальною особливістю тест-системи RIDASCREEN®FAST DON SC являється можливість будувати повну калібровку для кількісного аналізу, витрачаючи тільки одну лунку планшету під нульовий стандарт. Решта сім точок для побудови калібровочної кривої вводяться з заводського сертифікату,що поставляється з тест-системою. Результати аналізу обробляються за допомогою програмного забезпечення RIDA®Soft Win.